Nascholingen Code 95 Najaar 2018

De Code 95 nascholing verplicht jou als beroepschauffeur om elke vijf jaar minimaal 35 uur nascholing te volgen. Wanneer je dit niet doet, is het verboden beroepsmatig te rijden met een vrachtauto of bus. Voor de vrachtauto en de bus geldt dat eenmaal 35 uur Code 95 nascholing per vijf jaar volstaat. Vanaf 5 chauffeurs kan desgewenst de nascholing bij u op locatie worden verzorgd, data in overleg.

Informatie

Theoretische nascholingen:

1 december 08:30 uur tot 11:00 uur: Verhoging verkeersveiligheid (module 1) Doel van de training is het opfrissen en actualiseren van de kennis die de chauffeur dagelijks nodig heeft bij de uitvoering van zijn taken. Cursisten leren hoe zij hun eigen belang (gezondheid), het belang van hun werkgever (dienstverlening) en de belangen van anderen (veiligheid) op een professionele manier kunnen respecteren tijdens hun beroepsuitoefening.

U volgt thuis 4,5 uur e-learning en de resterende 2,5 uur klassikaal bij ons of op locatie. Kosten bovenstaande nascholing zijn slechts € 139,00 per cursus!

Diverse data in overleg BHV cursus (code95). Deze cursus heeft als doel om een beginnende brand te beperken en bestrijden, een ontruiming te begeleiden, EHBO & AED te bedienen. Kosten: € 179,00 pp incl. lesmateriaal. Deze nascholing beslaat een hele dag van 7 uur.